ETYMOLOGIA I KONOTACJE NAZW DROGICH KAMIENI w twórczości Adama Mickiewicza oraz Juliusza Słowackiego studium leksykalno-stylistyczne

Kategoria: Filologia polska

Autorzy: Małgorzata Andrejczyk

Rok wydania: 2020

Numer ISBN: 978-83-7431-609-5

Liczba stron: 312

Format: B5, oprawa twarda

Waga: 700 g

Wyświetlenia: 304

Cena:
39,00 zł
Dodaj do schowka

Opis książki

Przedstawiona do recenzji monografia należy do opracowań z zakresu stylistyki językoznawczej. Autorka łączy podejście semantyczne i funkcjonalne, odsyła czytelnika do ujęć kognitywnych, lingwistyczno-kulturowych i antropologicznych, zawiera – co chyba najważniejsze – interesujące spostrzeżenia dotyczące idiolektu Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego. (…) Lekturze monografii z pewnością towarzyszy uczucie satysfakcji, że polska stylistyka wzbogaciła się o kolejne opracowanie dotyczące języka epoki romantyzmu, ale też o tekst reprezentujący synkretyczne, a tym samym holistyczne podejście do przedmiotu badań. Niezaprzeczalne walory poznawcze przedstawionej do recenzji książki, jej wartość dokumentacyjna, erudycyjność wywodu, wszechstronne i ciekawe wnioski, a także obrana metoda opisu to tylko wybrane zalety monografii Małgorzaty Andrejczyk.
Z Recenzji prof. dr. hab. Artura Rejtera
O wartości recenzowanej monografii przesądzają przede wszystkim następujące aspekty.
1. Interesujący poznawczo temat badawczy – (…) pole badawcze dotąd nieeksploatowane. (…)
5. Wieloaspektowe analizy zgromadzonego materiału leksykalnego. Wątpliwości nie budzą decyzje klasyfikacyjne Autorki (podział na podpola), która na wyekscerpowane nazewnictwo spogląda z różnych, uzupełniających się perspektyw. (…) Wnikliwa lektura obranych do analizy dzieł, umiejętności interpretacyjne Małgorzaty Andrejczyk zaowocowały rekonstrukcją wykreowanego przez Mickiewicza i Słowackiego obrazu drogich kamieni.
Z Recenzji dr. hab. Przemysława Wiatrowskiego, prof. UAM

Recenzje i opinie

Dodaj opinię/recenzję

Ta pozycja nie zawiera żadnych recenzji.
Zapraszamy do dodania pierwszej.