Język Latopisu Supraskiego 1519 r. Fonetyka. Fleksja. Słownictwo

Kategoria: Filologie obce

Autorzy: Katarzyna Grabowska

Rok wydania: 2020

Numer ISBN: 978-83-7431-618-7

Liczba stron: 307

Format: B5

Waga: 600 g

Wyświetlenia: 276

Cena:
25,00 zł
Dodaj do schowka

Opis książki

Celem niniejszej monografii jest próba charakterystyki językowej latopisu przeprowadzona na podstawie wielopłaszczyznowej analizy jego cech na poziomach fonetycznym, morfologicznym oraz leksykalnym, z uwzględnieniem zaobserwowanych zmian w stosunku do stanu ogólnoruskiego. Istotnym elementem pracy jest również wyodrębnienie cech fonetycznych i fleksyjnych o proweniencji białoruskiej i ukraińskiej w języku Kroniki supraskiej. Klasyfikacja zapożyczeń funkcjonujących w tekście zabytku pozwoliła określić najważniejsze źródła wpływów językowych we wczesnej redakcji latopisów białorusko-litewskich, reprezentowanych przez Latopis supraski. Prezentacja materiału badawczego oparta została na reprezentatywnej grupie przykładów z zachowaniem proporcji dotyczących częstotliwości występowania poszczególnych zjawisk językowych w analizowanym latopisie.

Recenzje i opinie

Dodaj opinię/recenzję

Ta pozycja nie zawiera żadnych recenzji.
Zapraszamy do dodania pierwszej.