Poczucie wspólnotowości i partycypacja społeczna w perspektywie pedagogicznej. Casus środowisk wiejskich

Kategoria: Pedagogika

Autorzy: Jolanta Muszyńska

Rok wydania: 2020

Numer ISBN: 978-83-7431-631-6

Liczba stron: 149

Format: B5

Waga: 300 g

Wyświetlenia: 389

Cena:
26,00 zł
Dodaj do schowka

Opis książki

W obrazie dotychczasowego pedagogicznego dyskursu o poczuciu wspólnotowości i związanym z nim zaangażowaniem społecznym, odczuwa się wyraźny niedosyt a wręcz brak odniesienia tejże problematyki do środowisk wiejskich. Propozycja naukowa Jolanty Muszyńskiej znakomicie wpisuje się w tę „lukę”, czyniąc podstawowym celem badawczych ekspozycji właśnie partycypację społeczną mieszkańców wsi (...). W efekcie przeprowadzonych i ukazanych w pracy analiz teoretycznych oraz empirycznych, Autorce udało się znakomicie zrealizować swoje zamiary – empiryczne zweryfikować proponowany na bazie analiz teoretycznych model uwarunkowań lokalnej partycypacji w perspektywie środowiska wiejskiego.
Z recenzji prof. dr hab. Ewy Jarosz
Praca Jolanty Muszyńskiej jest interesującym teoretyczno-empirycznym studium, które dotyczy ważnego zagadnienia więzi wspólnotowych w kontekście społecznego funkcjonowania małych środowisk lokalnych. Jest to kwestia niezwykle istotna i aktualna, bo dotyka samej istoty społeczności oraz sił, które ją animują i napędzają. Przeprowadzone badania dostarczają cennej wiedzy na temat rzadko badanych społecznych wymiarów funkcjonowania wiejskich środowisk lokalnych. Autorka poszukuje istoty tego, co czyni wspólnoty ludzkie, żywymi, silnymi i twórczymi. Książka pogłębia rozumienie uwarunkowań oraz dynamiki lokalnych więzi wspólnotowych, okazując zarazem ich złożoność i swoistość.
Z recenzji dr. hab. Tomasza Biernata

Recenzje i opinie

Dodaj opinię/recenzję

Ta pozycja nie zawiera żadnych recenzji.
Zapraszamy do dodania pierwszej.