Artystów gry z kulturą

Kategoria: Kulturoznawstwo

Autorzy: Andrzej Kisielewski (red.)

Rok wydania: 2009

Numer ISBN: 978-83-7431-208-0

Liczba stron: 310

Format: A5

Waga: 300 g

Wyświetlenia: 461

Cena:
9,00 zł
Dodaj do schowka

Opis książki

W refleksji o sztuce relacje pomiędzy sztuką a kulturą uchodzą za niezwykłe dyskusyjne, zwłaszcza, że zarówno pojęcie sztuki, jak i kultury nie poddają się ostatecznemu zdefiniowaniu. Gry prowadzone przez współczesnych artystów mają niewątpliwie walor poznawczy i jednocześnie kulturotwórczy. W wielu momentach są one kontynuacją strategii wypracowanych przez reprezentantów awangardy z początku XX wieku, które najpierw były równoznaczne z prowokacją i przybierały formę rewolty przeciwko wspartym na tradycji konwencjom sztuki. Później coraz częściej polegały one na przekraczaniu granic kultury artystycznej i operowaniu w szeroko pojętym środowisku życia człowieka (przypomnijmy chociażby berlińskich dadaistów nawołujących do powołania ministerstwa spraw płciowych). Wiązało się to ze szczególną postawą artysty, który dystansując się wobec otaczającej go rzeczywistości, wnikliwie i jednocześnie krytycznie się jej przyglądał.
Niniejszy zbiór tekstów składa się na kolejny tom z serii Kultura i przyszłość. Znajdziemy w nim zróżnicowane spojrzenie na zjawisko tytułowych gier, co wynika z różnorodności zainteresowań i kulturoznawczych kompetencji autorów, reprezentujących różne środowiska akademickie i różne specjalności – zaczynając do filozofii i socjologii, poprzez historię sztuki, teatrologię, literaturoznawstwo, filmoznawstwo, aż po pedagogikę.
(Ze Słowa wstępnego)

Recenzje i opinie

Dodaj opinię/recenzję

Ta pozycja nie zawiera żadnych recenzji.
Zapraszamy do dodania pierwszej.