Bezpieczeństwo i jego percepcja w dyskursie społecznym i militarnym

Kategoria: Historia, Socjologia, Prawo

Autorzy: Daniel Boćkowski, Patrycja Goryń, Kamil Goryń

Rok wydania: 2020

Numer ISBN: 978-83-7431-639-2

Liczba stron: 169

Format: B5

Waga: 400 g

Wyświetlenia: 461

Cena:
17,00 zł
Dodaj do schowka

Opis książki

Monografia „Bezpieczeństwo i jego percepcja w dyskursie społecznym i militarnym” poświęcona jest szeroko rozumianemu postrzeganiu bezpieczeństwa w naukach społecznych. Jest to spojrzenie wieloaspektowe, uwzględniające zwłaszcza społecznych aktorów zbiorowych. Ponieważ katalog niebezpieczeństw zmienia się wraz z rozwojem każdego społeczeństwa, zmieniają się także percepcje zagrożeń. To zaś przekłada się bezpośrednio na różnorodną tematykę artykułów, które znalazły się w ww. tomie. Bezpieczeństwo nierozerwalnie jest elementem polityki, globalnej i lokalnej, co w doskonały sposób można obserwować w wyjątkowym roku 2020. Roku pierwszej od 100 lat ogólnoświatowej pandemii, która odcisnęła swoje piętno zarówno na globalnych, jak i lokalnych relacjach społecznych. Bez wątpienia już niedługo stanie się ona obiektem licznych analiz i badań, a także pogłębionych dyskursów.
Ponieważ społeczna percepcja bezpieczeństwa opiera się w dużej mierze na przekazie medialnym, a także materiałach umieszczanych w mediach społecznościowych i różnorodnych portalach internetowych zjawisko to jest kluczowym elementem przewijającym się w poszczególnych rozdziałach monografii. Zaś kolejny rozdział w syntetyczny sposób przedstawia zasady działania złożonych systemów bezpieczeństwa, które są punktem wyjścia do opisu większości zagrożeń podnoszonych przez autorów. Podobnie fundamentalnych kwestii dotyczy artykuł odnoszący się do złożoności modelu bezpieczeństwa społecznego i znaczenia tego faktu dla analizy działania systemu opieki społecznej.
Społeczna percepcja bezpieczeństwa, jako układ złożony oraz niestały, nie pozwala budować wzorcowych modeli, dlatego też zbiór prac w niniejszej monografii jest studium wybranych przypadków, które mogą stać się punktem wyjścia do dyskusji. Założenie to sprawiło, że do zbioru włączone zostały także analizy o charakterze historycznym i geopolitycznym jako dopełnienie szerokiego spojrzenia na problematykę bezpieczeństwa.

Recenzje i opinie

Dodaj opinię/recenzję

Ta pozycja nie zawiera żadnych recenzji.
Zapraszamy do dodania pierwszej.