Przestrzenie międzykulturowe w badaniach i praktyce edukacyjnej

Kategoria: Pedagogika

Autorzy: Jerzy Nikitorowicz, Anna Młynarczuk-Skołowska, Urszula Namiotko (red.)

Rok wydania: 2019

Numer ISBN: 978-83-7431-612-5

Liczba stron: 403

Format: B5

Waga: 800 g

Wyświetlenia: 210

Cena:
38,00 zł
Dodaj do schowka

Opis książki

Opracowanie jest oryginalną, wieloautorską monografią poświęconą zagadnieniom związanym z różnorodnością kulturową oraz realizacją idei edukacji międzykulturowej w różnych kontekstach społecznych. Pretekstem do jego napisania i złożenia do druku właśnie teraz były jubileusze 25-lecia istnienia Katedry Edukacji Międzykulturowej oraz 40-lecia pracy jej założyciela i kierownika Profesora Jerzego Nikitorowicza. (...) Autorki i Autorzy poszczególnych artykułów dostarczają egzemplifkacji wykorzystania w dyskursie akademickim oraz praktyce edukacyjnej kategorii pogranicza kulturowego oraz tożsamości międzykulturowej, które od lat stanowią przedmiot zainteresowań pracowników Katedry Edukacji Międzykulturowej w Uniwersytecie w Białymstoku, a dzięki ich aktywności i współpracy międzyuczelnianej stały się jednymi z podstawowych kategorii pojęciowych pedagogiki międzykulturowej.
Z recenzji dr. hab. Przemysława Grzybowskiego, prof. UKW
Książka jest (...) niezwykle cenna przez swoją aktualność, bowiem Autorzy podjęli aktualne kwestie będące przedmiotem nie tylko dociekań naukowych, ale również dyskusji. (...) Prezentowane teksty – analizy teoretyczne, metodologiczne, doniesienia z badań, opisy realizacji działań sprzyjających idei dialogu międzykulturowego – porządkują dotychczasowy dorobek pedagogiki międzykulturowej. (...) narracje publikacji są dynamiczne i otwarte, dające czytelnikowi możliwość dokonania własnych interpretacji omawianych zagadnień.
Z recenzji dr hab. Barbary Grabowskiej, prof. UŚ

Recenzje i opinie

Dodaj opinię/recenzję

Ta pozycja nie zawiera żadnych recenzji.
Zapraszamy do dodania pierwszej.