Dług publiczny a procesy inflacyjne w Polsce

Kategoria: Ekonomia, Finanse, Zarządzanie

Autorzy: Paweł Piątkowski

Rok wydania: 2020

Numer ISBN: 978-83-7431-641-5

Liczba stron: 188

Format: B5

Waga: 400 g

Wyświetlenia: 305

Cena:
24,00 zł
Dodaj do schowka

Opis książki

Zaprezentowana przez pana Piątkowskiego praca z pewnością stanie się przydatnym źródłem wiedzy i refleksji dla ekonomistów, praktyków, specjalistów i polityków związanych z finansami publicznymi, studentów ekonomii oraz szerszej publiczności zainteresowanej kwestiami makroekonomicznymi, a mianowicie związkami długu publicznego ze zjawiskami inflacji cen, szczególnie w obecnych czasach, czasach kryzysu spowodowanego pandemią oraz rosnącego deficytu i długu publicznego.
Z recenzji prof. dr. Olgierda Swiatkiewicza, Instituto Politécnico de Setúbal, Portugalia

Monografia jest interesującym i oryginalnym osiągnięciem Autora. Przedmiot badań jest aktualny i bardzo istotny z punktu widzenia bezpieczeństwa finansowego państwa. (...) Najwartościowszą i zasadniczą częścią pracy jest ocena oddziaływania długu publicznego na inflację za pomocą własnych miar syntetycznych. Poprawnie wskazano i uzasadniono cztery kanały oddziaływania długu na inflację (ryzyko niewypłacalności sektora finansów publicznych, ryzyko walutowe, ryzyko wypychania przedsiębiorstw, ryzyko monetyzacji), a następnie przeprowadzono ocenę wystąpienia tych ryzyko i ocenę oddziaływania długu na inflację za pomocą oryginalnych mierników.
Z recenzji dr. hab. Macieja Cieślukowskiego, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Recenzje i opinie

Dodaj opinię/recenzję

Ta pozycja nie zawiera żadnych recenzji.
Zapraszamy do dodania pierwszej.