Legendy i podania staroruskie w przekładzie Ryszarda Łużnego – wybrane aspekty lingwistyczne

Kategoria: Filologie obce

Autorzy: Beata Edyta Dworakowska

Rok wydania: 2008

Numer ISBN: 978-83-7431-165-6

Liczba stron: 208

Format: B5

Waga: 400 g

Wyświetlenia: 238

Cena:
5,25 zł
Dodaj do schowka

Opis książki

Przedmiotem monografii jest analiza lingwistyczna przekładów tekstów legendowo-podaniowych dawnej Rusi na język polski. Ryszard Łużny, autor przekładów zamieszczonych w antologii Opowieść o niewidzialnym grodzie Kitieżu. Z legend i podań dawnej Rusi uwzględnił najstarsze zabytki piśmiennictwa staroruskiego: Powieść lat minionych (bizantyjska kronika średniowiecza), Patryk Kijowsko-Pieczerski (zabytek literatury hagiograficznej), Prolog (kompilacja żywotopisarska). Ryszard Łużny, jak pisze Autorka recenzowanej pracy, „dobierając i komponując z samodzielnych opowiastek zbiorczą poetycką historię, przedstawił proces wprowadzania Rusi w krąg świata chrześcijańskiego w jego wschodniej, bizantyjsko-prawosławnej odmianie, (...) dzieje kształtowania się i rozkwitu inspirowanej przez religię wiary, moralności, obyczajowości i kultury”. Przeprowadzona w monografii analiza miała na celu zbadanie strategii translatorskich zastosowanych przez R. Łużnego, z jednoczesnym wskazaniem na indywidualne cechy warsztatu tłumacza, które określiły ostateczny kształt tekstu przekładu. Dzięki rzetelnemu podejściu badawczemu i wykorzystaniu bogatej literatury przedmiotu cel ten został osiągnięty – fragment Recenzji.

Recenzje i opinie

Dodaj opinię/recenzję

Ta pozycja nie zawiera żadnych recenzji.
Zapraszamy do dodania pierwszej.