Wpływ infrastruktury kolejowej na rozwój regionalny w ujęciu teorii myślenia sieciowego

Kategoria: Ekonomia, Finanse, Zarządzanie

Autorzy: Anna Busłowska

Rok wydania: 2020

Numer ISBN: 978-83-7431-648-4

Liczba stron: 182

Format: B5

Waga: 450 g

Wyświetlenia: 277

Cena:
21,00 zł
Dodaj do schowka

Opis książki

Jak podkreśla się w literaturze podmiotu, problematyka poszukiwania sposobów kształtowania optymalnego rozwoju społeczno-ekonomicznego była i jest podstawą w naukach ekonomicznych. Z pewnością również istniejące dysproporcje rozwojowe w ujęciu terytorialnym skłaniają do poszukiwania modeli, mechanizmów oraz determinant tego rozwoju na poziomie regionalnym.
(...) W szczególności istotne staje się zatem stymulowanie rozwoju w regionach opóźnionych.
(...) Podjęty więc w opracowaniu problem znaczenia infrastruktury kolejowej jako determinanty rozwoju społeczno-gospodarczego w wybranym województwie jest ważny i aktualny.
Z recenzji dr hab. Wiesławy Lizińskiej, prof. UWM

O wartości danej monografii stanowi niewątpliwie fakt osadzenia rozważań dotyczących wpływu infrastruktury kolejowej na rozwój regionalny w teorii myślenia sieciowego. Przyjęcie takiej perspektywy w spojrzeniu na region odróżnia recenzowaną publikację od innych o podobnej tematyce funkcjonujących na polskim rynku wydawniczym.
Z recenzji dr hab. Ewy Glińskiej, prof. PB

Recenzje i opinie

Dodaj opinię/recenzję

Ta pozycja nie zawiera żadnych recenzji.
Zapraszamy do dodania pierwszej.