Kapitał ludzki jako endogeniczny czynnik rozwoju regionalnego w Polsce Wschodniej

Kategoria: Ekonomia, Finanse, Zarządzanie

Autorzy: Łukasz Karol Bugowski

Rok wydania: 2020

Numer ISBN: 978-83-7431-667-5

Liczba stron: 144

Format: B5

Waga: 350 g

Wyświetlenia: 334

Cena:
21,00 zł
Dodaj do schowka

Opis książki

Należy stwierdzić, że oceniane opracowanie stanowi bardzo potrzebny głos w szerszej dyskusji, jaka toczy się na temat znaczenia kapitału ludzkiego w procesach rozwojowych zachodzących w przestrzeni. Przeprowadzona analiza, której zasięg przestrzenny odnosi się do mniej rozwiniętych, peryferyjnych regionów Unii Europejskiej, podnosi walor poznawczy ocenianej pracy.
Z recenzji prof. dr. hab. Pawła Churskiego (UAM)

Zdaniem recenzenta Autor podjął się opracowania ważnego i złożonego tematu, istotnego zwłaszcza z punktu widzenia wybranych regionów naszego kraju i ich perspektyw rozwoju społeczno-gospodarczego. Opublikowanie tego rodzaju pracy przez Uniwersytet w Białymstoku jest więc ze wszystkich miar uzasadnione. Również dlatego, że sam Białystok jest ważnym ośrodkiem Polski Wschodniej. (...) Wydaje się, że opracowanie Łukasza Karola Bugowskiego jest interesujące i wnosi wkład do dorobku nauki polskiej w ważnych kwestiach.
Z recenzji dr. hab. Tomasza Dołęgowskiego, prof. SGH

Recenzje i opinie

Dodaj opinię/recenzję

Ta pozycja nie zawiera żadnych recenzji.
Zapraszamy do dodania pierwszej.