Białystok. Miasto i jego mieszkańcy

Kategoria: Historia, Socjologia, Prawo

Autorzy: Martyna Faustyna Zaniewska

Rok wydania: 2021

Numer ISBN: 978-83-7431-671-2

Liczba stron: 331

Format: B5

Waga: 600 g

Wyświetlenia: 990

Ta książka jest obecnie niedostępna Dodaj do schowka

Opis książki

Jest to pierwsza, o charakterze pionierskim, praca traktująca o Białymstoku współczesnym w sposób kompleksowy, traktująca miasto Białystok jako społeczną i kulturową całość. Jest to monografia, w której Autorka w sposób bardzo kompetentny udziela odpowiedzi na pytanie, jaka jest tożsamość miasta i jego mieszkańców. Nie muszę podkreślać, jakie znaczenie z punktu widzenia interesu miasta i jego mieszkańców, wiedza, która nierzadko nie jest doceniana w procesach zarządzania miastem. Wysoka i widoczna tożsamość miasta traktowana jest w pracy przede wszystkim jako znaczący zasób kapitałowy bardzo przydatny w doskonaleniu więzi pomiędzy elitami miasta a ogółem mieszkańców, przydatny do motywowania mieszkańców do aktywności na rzecz miasta, do szerokiej konkurencji o dobra materialne i ludzkie w kraju, a także na świecie.
Z recenzji prof. dr. hab. Andrzeja Sadowskiego
Recenzowane opracowanie jest interesującym i ważnym wkładem w dyskusję nad przemianami polskich miast oraz ich tożsamości (...). Szczególne znaczenie w tym względzie przypisuję zgromadzonemu materiałowi empirycznemu, przedstawiającemu sposób widzenia „swojego miasta” przez białostoczan, ze wszystkimi emocjonalnymi odcieniami, które wskazują na charakter jej osobistej relacji pozwalającej ów obraz zbudować i nadać mu określoną treść. Warte podkreślenia jest również sięgnięcie do danych wtórnych, obrazujących wielotorowy proces konstruowania tożsamości Białegostoku z perspektywy odgórnej, instytucjonalnej – wszak o jego szczególnych własnościach oraz pożądanych kierunkach zmiany donosiły różne podmioty zaangażowane w rozwój miasta i działanie realizowane na jego rzecz. (...) To ważna pozycja tak dla włodarzy, jak i mieszkańców miasta, ale również dla tych, którzy na Białystok z zainteresowaniem patrzą „z zewnątrz”.
Z recenzji dr hab. Kamilli Dolińskiej

Recenzje i opinie

Dodaj opinię/recenzję

Ta pozycja nie zawiera żadnych recenzji.
Zapraszamy do dodania pierwszej.