Edukacja w przestrzeni społecznej – paradygmaty zmian

Kategoria: Pedagogika

Autorzy: Redakcja naukowa: Anna Karpińska, Katarzyna Borawska-Kalbarczyk, Alina Szwarc

Rok wydania: 2021

Numer ISBN: 978-83-7431-660-6

Liczba stron: 324

Format: B5, oprawa twarda

Waga: 800 g

Wyświetlenia: 379

Cena:
38,00 zł
Dodaj do schowka

Opis książki

Redaktorki książki (...) zmierzyły się z potężnym problemem ogromnych zmian i przy pomocy wybitnych Autorów stworzyły pozycję, która z nadzieją podejmuje wyzwanie poradzenia sobie ze zmianami, aby edukacja w przestrzeni społecznej ciągle wznosiła człowieka i społeczeństwo na wyższe poziomy walcząc z destrukcją w wielu wymiarach i pomagała człowiekowi bardziej „być” i wzrastać.
Autorzy bardzo dobrych merytorycznie tekstów (...) podjęli wielkie wyzwanie zmierzenia się z całym wielkim spectrum zmian społecznych, dotyczących szeroko pojętej edukacji, szkoły, dydaktyki, tak bardzo potrzebującej przywrócenia jej należnego miejsca.
Studiowanie tych tekstów (...) przyniesie pożytek intelektualny, duchowy i estetyczny, a ponad wszystko przyczyni się do piękniejszego kształtu naszej edukacji, społeczeństwa i człowieczeństwa.
Z recenzji ks. dr. hab. Janusza Miąso, prof. UR

Książka jest wartościowym dziełem zbiorowym nastawionym na autentycznie dobre zmiany edukacyjne w przestrzeniach społecznych także zmieniających się pod wpływem wielorakich mechanizmów. Z tego też względu książka ta w znacznym stopniu wypełnia odczuwalną społecznie lukę.
Problematyka poruszana w opiniowanej monografii wkracza na wieloaspektowy obszar edukacji w relacjach interpersonalnych i komunikacyjnych funkcjonujących w całokształcie mechanizmów procesów edukacyjnych. Jest to książka bardzo potrzebna nie tylko ze względu na jej walory teoretyczne, ale także z uwagi na jej wymowę prakseologiczno-pedeutologiczną.
Z recenzji dr. hab. Jana Grzesiaka, prof. PWSZ w Koninie

Recenzje i opinie

Dodaj opinię/recenzję

Ta pozycja nie zawiera żadnych recenzji.
Zapraszamy do dodania pierwszej.