Edukacja zorientowana na ucznia i studenta

Kategoria: Pedagogika

Autorzy: Redakcja naukowa: Anna Karpińska, Walentyna Wróblewska, Piotr Remża

Rok wydania: 2021

Numer ISBN: 978-83-7431-659-0

Liczba stron: 292

Format: B5, oprawa twarda

Waga: 700 g

Wyświetlenia: 884

Cena:
36,00 zł
Dodaj do schowka

Opis książki

Na wstępie chciałabym pogratulować Redaktorom i Autorom pomysłu
i realizacji tego opracowania. Tym bardziej, że jak sami podkreślają we Wprowadzeniu, sytuują swoje podejście w propagowaniu edukacji zorientowanej na aktywizowanie uczących się. To dobra droga do przełamywania idei i praktyki edukacji opartej na behawioryzmie, oduczającej myślenia, blokującej samodzielność i podmiotowość uczących się. Prezentowane w tekstach analizy, badania, a szczególnie analizy i interpretacje ich wyników, pozwalają lepiej poznać i rozumieć uczących się, co jest warunkiem wspomagania ich uczenia się i studiowania. Bez zwrócenia się w kierunku świata wartości, świata życia tych podmiotów edukacji, nie jesteśmy w stanie komunikować się skutecznie w procesie edukacji, nie potrafimy rozumieć siebie nawzajem, negocjować znaczeń. Nie urzeczywistniamy wtedy edukacji, a jedynie przekaz gotowych informacji, wiadomości, często zresztą nieaktualnych, albo wręcz fałszywych, słabo dostosowanych do potrzeb i zainteresowań uczniów i studentów. Dlatego też zamysł i realizację publikacji tej monografii uważam za potrzebne, wartościowe.
Z recenzji dr hab. Janiny Świrko, prof. PK

Recenzowana monografia wydaje się być bardzo dojrzałym i przemyślanym zaprezentowaniem najnowszych wyników badań w przedmiocie kształcenia młodzieży szkół średnich i studentów. Wielowątkowe podejście zaprezentowane przez szerokie grono badaczy wynika z ujmowania problematyki podmiotów, przedmiotów, zasad, form, metod, otoczenia i samych procesów nauczania, uczenia się w sposób interdyscyplinarny. Przy czym ta interdyscyplinarność warunkowana jest obszarami zainteresowań naukowych samych badaczy, współautorów monografii.
Podejście badawcze: organizacyjne, behawioralne, socjologiczne, humanistyczne do tego samego przedmiotu badań skutkowało ciekawymi wynikami badań, wzajemnie się uzupełniającym i bardzo rozszerzającym sferę poznawczą dyscypliny pedagogicznej.
W mojej ocenie zaprezentowane wyniki badań są nowatorskie, twórcze poznawczo, a nade wszystko interesujące.
Z recenzji dr. hab. Krzysztofa Krakowskiego, prof. ASzWoj

Recenzje i opinie

Dodaj opinię/recenzję

Ta pozycja nie zawiera żadnych recenzji.
Zapraszamy do dodania pierwszej.