Po stronie dziecka. Perspektywa children studies

Kategoria: Filologia polska

Autorzy: Karolina Szymborska

Rok wydania: 2020

Numer ISBN: 978-83-7431-664-4

Liczba stron: 280

Format: B5

Waga: 700 g

Wyświetlenia: 353

Cena:
32,00 zł
Dodaj do schowka

Opis książki

Książka Karoliny Szymborskiej to przedsięwzięcie bardzo potrzebne i ambitne […] ma szansę stać się ważną publikacją reprezentującą polski dyskurs children studies w kraju i poza jego granicami, także ze względu na obecność w pracy tekstów w języku angielskim. Studia Karoliny Szymborskiej mają i ten skutek, że pozwolą – mam nadzieję trwale – rozwiązać wątpliwości nazewnicze związane z literaturą dla dzieci i młodzieży (jako tworzoną z myślą o dziecku odbiorcy) i literaturą dziecięcą (jako traktującą o dziecku autorze). […] Karolina Szymborska, opowiadając się „po stronie dziecka”, ma świadomość koniecznej polilogiczności studiów nad dzieckiem i dzieciństwem, ich kompleksowości, kieruje się jednak ku refleksji nad literaturą, opisując tematyzacje i konceptualizacje dziecięcego bohatera i „okolic dzieciństwa”, z włączeniem kulturowo‑historycznego kontekstu czy rozważań genologicznych (np. comfort book, baśń postmodernistyczna), zawsze służących szerszej refleksji nad „humanizmem dziecka”.
Z recenzji dr hab. Katarzyny Wądolny‑Tatar, prof. UP
Poszczególne kwestie teoretyczne oraz teksty literackie, które Autorka interpretuje, są pierwszą w tej skali na polskim gruncie próbą prezentacji i zastosowania metod z zakresu children studies do opisu tej problematyki w literaturze polskiej i obcej. Szerokie i wielowymiarowe ujęcie zagadnienia sprawia, że może i powinna stać się ważną publikacją uzupełniającą istotną lukę w polskim literaturoznawstwie. Oczytanie i rzetelna rekonstrukcja stanu badań przeplata się w przygotowanej książce z jasno formułowanymi tezami Autorki. Badaczka konsekwentnie domaga się konieczności przemyślenia na nowo przede wszystkim warsztatu pojęciowego „studiów nad dziećmi”. Wywód Autorki charakteryzuje się naukowym dystansem oraz wyważoną postawą krytyczną. Choć perspektywa literaturoznawcza stanowi centrum rozprawy, Autorka sięga z dużym znawstwem do naukowych opracowań z zakresu filozofii, pedagogiki, badań społecznych i antropologii.
Z recenzji dr hab. Krystyny Koziołek, prof. UŚ

Recenzje i opinie

Dodaj opinię/recenzję

Ta pozycja nie zawiera żadnych recenzji.
Zapraszamy do dodania pierwszej.