Progresywność podatku od dochodów osobistych w państwach Unii Europejskiej

Kategoria: Ekonomia, Finanse, Zarządzanie

Autorzy: Magda Wiśniewska-Kuźma

Rok wydania: 2021

Numer ISBN: 978-83-7431-698-9

Liczba stron: 160

Format: B5

Waga: 400 g

Wyświetlenia: 535

Cena:
18,00 zł
Dodaj do schowka

Opis książki

Na polskim rynku wydawniczym dominują publikacje podatkowe o charakterze prawnym, zdecydowanie mniej opracowań traktuje o naturze ekonomicznej podatków i ich oddziaływaniu na życie gospodarcze i społeczne. Stąd recenzowana monografia doskonale wpisuje się w istniejącą lukę badawcza i publikacyjną. Walorem pracy jest jej literaturowo-empiryczny charakter. Dokonano w niej pogłębionego, rzetelnego i podporządkowującego przeglądu międzynarodowych badań w zakresie oddziaływania podatku od dochodów osobistych jako automatycznego stabilizatora koniunktury i instrumentu redystrybucji dochodów. W części empirycznej przedstawiono autorski Indeks Stromości Progresji i podjęto udaną próbę pomiaru dla 23 państw Unii Europejskiej poziomu stromości progresji jako atrybutu determinującego pełnienie przez podatek jego funkcji. Rozważania kończą rekomendacje dla polityki podatkowej państwa w zakresie podatku od dochodów osobistych w aspekcie pełnienia przez niego funkcji fiskalnej, redystrybucyjnej i stabilizacyjnej, co nabiera szczególnego znaczenia wobec wyzwań finansów publicznych w warunkach pandemii Covid-19.
Z recenzji dr hab. Edyty Małeckiej-Ziembińskiej, prof. UEP

Monografię można uznać za nowatorską, o znamionach innowacyjności co do problematyki z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych w ujęciu makroekonomicznym. Autorka charakteryzuje się zacięciem naukowym, co widoczne jest już od samego wprowadzenia. Zadawane są liczne pytania badawcze, przeprowadzony jest szeroki i krytyczny przegląd literatury krajowej i zagranicznej, dobrze został zebrany oraz opracowany materiał empiryczny, wnioski z badań rzeczowe i logiczne. Wszystko to wpływa na wysoką jakość opracowania. (...) Opracowanie wypełni lukę na rynku wydawniczym i będzie wartościowym zbiorem informacji dla studentów i słuchaczy studiów ekonomicznych oraz praktyków administracji różnorodnego szczebla, którzy chcą szerzej spojrzeć na problematykę podatku dochodowego od osób fizycznych.
Z recenzji dr. hab. Piotra Szczypy, prof. PWSZ w Koninie

Recenzje i opinie

Dodaj opinię/recenzję

Ta pozycja nie zawiera żadnych recenzji.
Zapraszamy do dodania pierwszej.