Ochrona akcjonariusza mniejszościowego w Polsce. Perspektywa inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych

Kategoria: Ekonomia, Finanse, Zarządzanie

Autorzy: Anna Wierzbicka

Rok wydania: 2021

Numer ISBN: 978-83-7431-699-6

Liczba stron: 243

Format: B5

Waga: 550 g

Wyświetlenia: 632

Cena:
25,00 zł
Dodaj do schowka

Opis książki

Recenzowana książka (...) dotyczy aktualnej, ciekawej i jeszcze nie w pełni rozpoznanej problematyki na gruncie polskim. Z tych względów może być pozycją użyteczną dla teoretyków i praktyków zajmujących się nadzorem korporacyjnym i finansami przedsiębiorstw.
Z recenzji prof. dr hab. Magdaleny Jerzemowskiej (UG)

Autorka monografii podjęła ważny temat, jakim jest ochrona akcjonariuszy mniejszościowych w Polsce. W centrum uwagi Autorki znaleźli się indywidualni oraz inwestorzy instytucjonalni, lokując kapitał w spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wyniki przeprowadzonych badań stanowią interesujące źródło wiedzy na temat potrzeb tych kluczowych interesariuszy rynku kapitałowego. Autorka podjęła też próbę stworzenia indeksu ochrony akcjonariuszy mniejszościowych, który pozwala na ocenę efektywności mechanizmów nadzoru korporacyjnego, m.in. w zakresie ochrony praw akcjonariuszy mniejszościowych oraz otwartości spółek giełdowych w obszarze komunikacji i budowania trwałych relacji zarówno z obecnymi, jak i potencjalnymi inwestorami. Ciekawym dopełnieniem analizowanego problemu była też ocena zasad dobrych praktyk ładu korporacyjnego z punktu widzenia ochrony akcjonariusza mniejszościowego. Podsumowując można stwierdzić, że monografia wnosi interesujący wkład w dotychczasowy dorobek naukowy w zakresie nadzoru korporacyjnego.
Z recenzji dr hab. Izabeli Koładkiewicz, prof. ALK

Recenzje i opinie

Dodaj opinię/recenzję

Ta pozycja nie zawiera żadnych recenzji.
Zapraszamy do dodania pierwszej.