Kierowanie szkołą jako organizacją uczącą się. Studium przypadków

Kategoria: Pedagogika

Autorzy: Bożena Tołwińska

Rok wydania: 2021

Numer ISBN: 978-83-7431-703-0

Liczba stron: 548

Format: B5, oprawa twarda

Wyświetlenia: 876

Cena:
48,00 zł
Dodaj do schowka

Opis książki

Podjęte przez Bożenę Tołwińską badanie przejawów aplikacji koncepcji „piątej dyscypliny” P.M. Senge’a do codziennego funkcjonowania szkoły wnosi nowe elementy do wiedzy o tej specyficznej „organizacji uczącej się”. Autorka przyjęła analityczne kategorie z wybranej koncepcji zarządzania do opisania i interpretowania wypełniania przez instytucję edukacyjną jej ustawowych funkcji. Spojrzała na szkołę – miejsce rozwoju osoby i stymulowania zmiany społecznej – jako na system i na jej funkcjonowanie przez pryzmat przejawu myślenia systemowego. Umożliwiło to dostrzeżenie i rozumienie możliwości zmian organizacyjnych i sprawczość podmiotów życia szkolnego. (…) Podjęta problematyka (…) jest ważna poznawczo i inspirująca dla praktyki oświatowej. (…). Wnosi nowe elementy do wiedzy o szkole. Książka może służyć różnym odbiorcom zainteresowanym poprawą środowiska szkoły poprzez współtworzenie go ze wszystkimi podmiotami edukacji. (…). Koncepcja Senge’a (…) pozwala też dostrzec, zrozumieć i uwewnętrznić przeświadczenie co może zrobić zespół ludzi zaangażowanych w doskonalenie warunków, w jakich przebiega ich zawodowe życie jako uczestników organizacji.

Z recenzji prof. dr hab. Marii Czerepaniak-Walczak (US)
Poszukiwanie adekwatnych wizji i koncepcji szkoły w czasach szybkich i radykalnych zmian cywilizacyjnych i kulturowych jest konieczne i ze wszech miar uzasadnione. Należy zatem uznać za chwalebne zajęcie się przez Autorkę jedną z takich koncepcji - organizacji uczącej się P. Senge, jako uważanej w literaturze, w tym również w założeniu Autorki, za korzystną dla doskonalenia współczesnej szkoły. Należy przy tym docenić, że perspektywa działalności szkoły jako organizacji uczącej się została wnikliwie opracowana przez Autorkę nie tylko pod względem teoretycznym, co jest częściej spotykane, lecz również, co stanowi znaczące novum, Autorka przeprowadziła badania empiryczne tej problematyki.
Z recenzji prof. dr hab. Wandy Dróżki (UJK)

Recenzje i opinie

Dodaj opinię/recenzję

Ta pozycja nie zawiera żadnych recenzji.
Zapraszamy do dodania pierwszej.