AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA KOBIET Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Kategoria: Pedagogika

Autorzy: Agnieszka Sakowicz-Boboryko, Jolanta Szada-Borzyszkowska, Dorota Otapowicz, Małgorzata Bilewicz

Rok wydania: 2021

Numer ISBN: 978-83-7431-704-7

Liczba stron: 230

Format: A5, oprawa miękka

Waga: 400 g

Wyświetlenia: 320

Cena:
18,00 zł
Dodaj do schowka

Opis książki

Recenzowane opracowanie pt. Aktywność zawodowa kobiet z niepełnosprawnością – stan, uwarunkowania, potrzeby […] wpisuje się w moim odczuciu w aktualne wyzwania polskiej (ale także światowej) pedagogiki, pedagogiki specjalnej, w ideę aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami, w danym przypadku kobiet z niepełnosprawnością, spersonalizowanego wsparcia społecznego, po to aby osoby z niepełnosprawnościami mogły uzyskiwać poczucie samodzielności, samorealizacji, samowystarczalności. I co najistotniejsze autonomii społecznej i osobowej w przebiegu własnego życia. Także poczucie i odczucie swojej dorosłości, spełniania siebie. Przedstawione w treści opracowania rekomendacje działań ogólnospołecznych na rzecz aktywizacji zawodowej kobiet z niepełnosprawnością rysują określoną strategię postępowania w danym względzie i równocześnie drogę wiodącą do osiągnięcia konkretnego celu; społecznego i indywidualnego. […] Jestem przekonana, że książka poprzez zawarte w niej przesłanie trafi do grona Czytelników zainteresowanych analizowanym w niej zagadnieniem, że znajdzie wśród nich należne uznanie, na które w mojej opinii w pełni zasługuje.
Z recenzji prof. dr hab. Marzenny Zaorskiej (UWM)

Zaprezentowana publikacja dotyczy wieloaspektowego i złożonego problemu, jakim jest sytuacja kobiet z niepełnosprawnością na rynku pracy. Jest ona cennym uzupełnieniem luki, jaka występuje w tym zakresie w literaturze przedmiotu. […] Daje wnikliwy obraz niektórych aspektów rzeczywistości kobiet z niepełnosprawnością wzrokową, słuchową, intelektualną, z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (autyzmem), z chorobami psychicznymi i niepełnosprawnością ruchową. [...] Konstrukcja monografii jest prawidłowa, podporządkowana logice wynikania oraz układu hierarchicznego. Struktura podziału treści, kolejność rozdziałów i podrozdziałów charakteryzuje się logiczną spójnością. Kolejność treści poszczególnych rozdziałów przebiega w oparciu o myśl przewodnią a także oscyluje w ramach zagadnienia określonego tematem monografii. […] Ranga problemu wykluczenia i inkluzji społecznej w przypadku kobiet jest na tyle istotna, że warto prowadzić dalsze badania nad sytuacją kobiet z niepełnosprawnością w jeszcze innych obszarach ich życia.
Z recenzji dr hab. Anny Klim-Klimaszewskiej, prof. UPH

Recenzje i opinie

Dodaj opinię/recenzję

Ta pozycja nie zawiera żadnych recenzji.
Zapraszamy do dodania pierwszej.