Zapisać mowę. Wybrane zagadnienia graficznej reprezentacji tekstów polskich

Kategoria: Filologia polska

Autorzy: Elżbieta Awramiuk

Rok wydania: 2021

Numer ISBN: 978-83-7431-701-6

Liczba stron: 252

Format: B5, oprawa twarda

Waga: 600 g

Wyświetlenia: 366

Cena:
35,00 zł
Dodaj do schowka

Opis książki

Książka przynosi użyteczny przegląd różnych sposobów zapisu mowy (przede wszystkim na poziomie fonologicznym) i uwagi pogłębiające temat od strony teoretycznej, jak i praktycznej (m.in. w kontekście dydaktyki języka polskiego, glottodydaktyki i leksykografii). Do jej zalet należy to, że ocenę różnych systemów transkrypcji relatywizuje do potrzeb i celów ich stosowania. Cenne jest uwzględnienie wielu perspektyw, m.in. badawczej i edukacyjnej (Autorka demonstruje dużą wiedzę w zakresie dydaktyki języka polskiego w szkole).
Z recenzji prof. dr. hab. Mirosława Bańki (UW)

Autorka podejmuje się pionierskiego na gruncie polonistycznym niezwykle trudnego przedsięwzięcia badawczego z pogranicza wielu dyscyplin humanistyki […]. W rezultacie podjętych przez nią wysiłków analityczno-interpretacyjnych czytelnik otrzymuje oryginalny opis porządkujący wiele faktów dotyczących relacji między mową a pismem, cech (wy)mowy polskiej i sposobów informowania o zjawiskach mownych. Elżbieta Awramiuk nie tylko w umiejętny sposób kumuluje rozmaite szczegóły faktograficzne rozproszone w dotychczasowej literaturze polskiej i obco¬języcznej, ale uzupełnia je własnymi – poznawczo cennymi spostrzeżeniami.
Z recenzji dr. hab. Marka Wiśniewskiego, prof. UMK

Recenzje i opinie

Dodaj opinię/recenzję

Ta pozycja nie zawiera żadnych recenzji.
Zapraszamy do dodania pierwszej.