Koncepcja zintegrowanej teorii ekonomicznej zrównoważonego rozwoju. Między mainstreamem a heterodoksją ekonomiczną

Kategoria: Ekonomia, Finanse, Zarządzanie

Autorzy: Dariusz Kiełczewski

Rok wydania: 2021

Numer ISBN: 978-83-7431-715-3

Liczba stron: 560

Format: B5. oprawa twarda

Waga: 1250 g

Wyświetlenia: 1983

Cena:
60,00 zł
Dodaj do schowka

Opis książki

Autor przyczynił się do rozwoju myśli ekonomicznej, wnosząc kilka ważnych elementów. Ważnym i nowym osiągnięciem są dokonane w książce prezentacje i krytyczne oceny wybranych elementów ekonomicznej ortodoksji i heterodoksji. Nie ograniczono się do ekonomii światowej, ale przedstawiono także wcale nie mały dorobek polskiej heterodoksji. Autor nakreślił w monografii nowy, ważny projekt rozwoju ekonomii w kontekście coraz silniejszych wyzwań społecznych, ekonomicznych i ekologicznych.. Znaczącym wkładem jest również wskazanie w monografii wielu nierozwiązanych lub niedostatecznie rozwiązanych problemów natury teoriopoznawczej i metodologicznej.
Recenzowana monografia stanowi opracowanie, z którym nie mieliśmy do czynienia w literaturze polskiej, a także nie jest mi znane z literatury światowej.
Z recenzji prof. dr. hab. Stanisława Czai

Zwraca uwagę niezwykła aktualność podjętego tematu. W literaturze polskiej nie było tak szeroko prezentowanej tematyki z zakresu zrównoważonego rozwoju. Główną wartością dodaną książki jest oryginalna odautorska koncepcja tej idei rozwojowej.
Z recenzji prof. dr hab. Elżbiety Lorek

Recenzje i opinie

Dodaj opinię/recenzję

Ta pozycja nie zawiera żadnych recenzji.
Zapraszamy do dodania pierwszej.