FUNKCJE SPOŁECZNE SZKÓŁ SALEZJAŃSKICH W OKRĘGU SZKOLNYM WILEŃSKIM W OKRESIE DRUGIEJ RZECZYPOSPOLITEJ

Kategoria: Pedagogika

Autorzy: Łukasz Kalisz

Rok wydania: 2021

Numer ISBN: 978-83-7431-722-1

Liczba stron: 257

Format: B5, oprawa twarda

Waga: 700 g

Wyświetlenia: 334

Ta książka jest obecnie niedostępna Dodaj do schowka

Opis książki

Przygotowana w sposób profesjonalny publikacja (…) jest wynikiem rzetelnie i wnikliwie przeprowadzonych badań i refleksji naukowej autora nad „określonym obszarem” funkcjonowania szkolnictwa salezjańskiego w okresie Drugiej Rzeczypospolitej. (…) autor w sposób twórczy i odkrywczy wyprowadza i formułuje „własne” spostrzeżenia i wnioski naukowe, które w swej istocie stanowią niezwykle trafne rozwinięcie i dopełnienie istniejącej już wiedzy naukowej. Publikacja stanowi zatem komplementarną całość i niezbity dowód na to, że jej autor głęboko wniknął w tajniki (historyczne, pedagogiczne, religijne) związane z organizacją i funkcjonowaniem salezjańskich placówek szkolnych. Jednocześnie wykazał się przy tym dociekliwością i zdolnością analizy ogromnego zasobu wiedzy zawartej w licznych źródłach i opracowaniach, do których w sposób wysoce merytoryczny i przystępny się odwołał. Wszystkie zatem poruszane w publikacji zagadnienia wnoszą cenny wkład w rozwój nauki, a zwłaszcza w rozwój dyscypliny, jaką jest pedagogika, która dzięki dobrze przygotowanej publikacji dr. Łukasza Kalisza wzbogaciła się o całościowe i usystematyzowane, a w wielu aspektach nowatorskie, opracowanie zagadnień dotyczących funkcji społecznych szkół salezjańskich w Okręgu Wileńskim.
Z recenzji ks. dr. hab. Andrzeja Łuczyńskiego, prof. KUL

Autor zgromadził bardzo znaczący zakres danych, i to w sensie ilościowym i jakościowym. Autor dokonuje precyzyjnej analizy materiałów, co daje realistyczny opis działalności salezjanów i salezjanek. Liczne informacje ukazują specyficzną atmosferę placówek wychowawczych – zaangażowanie, zapał, sukcesy, ale również trudności, jakie niesie ze sobą praca wychowawcza. Walory książki p. Łukasza Kalisza nie byłyby możliwe do osiągnięcia, gdyby nie przeprowadzona wieloletnia i skrupulatna kwerenda archiwalna oraz dokładna analiza innych dokumentów historycznych. Należy tutaj podkreślić fakt, że Autor dotarł do źródeł bezpośrednich, które dotychczas nie były przedmiotem badań historyków salezjańskich. Książka p. Łukasza Kalisza jest pierwszym tego typu dokumentem w literaturze polskiej myśli pedagogicznej. Odwołując się do materiałów źródłowych, ukazuje on w sposób całościowy zastosowanie systemu prewencyjnego ks. Jana Bosko na Wileńszczyźnie.
Z recenzji ks. dr. hab. Jana Niewęgłowskiego, prof. UKSW

Recenzje i opinie

Dodaj opinię/recenzję

Ta pozycja nie zawiera żadnych recenzji.
Zapraszamy do dodania pierwszej.