Dziecko w historii. Między godnością a zniewoleniem, tom 1, Godność jako fundament praw człowieka

Kategoria: Pedagogika

Autorzy: Elwira J. Kryńska, Łukasz Kalisz, Agnieszka Suplicka (redakcja naukowa)

Rok wydania: 2021

Numer ISBN: 978-83-7431-718-4

Liczba stron: 520

Format: B5, oprawa twarda

Waga: 1100 g

Wyświetlenia: 1239

Ta książka jest obecnie niedostępna Dodaj do schowka

Opis książki

Obszerny tom „Dziecko w historii ...” [rozpoczyna] historia i dokonania Katedry Historii Wychowania kierowanej przez prof. Elwirę J. Kryńską. (...) ta część i cały tom ma znaczenie dla Jubileuszu 40-lecia Katedry. Dorobek wspomnianego zespołu i Pani Profesor jest tak imponujący i z tego powodu został przypomniany oraz utrwalony w postaci słowa drukowanego. To nie jest tylko dowartościowanie osób, które tworzą Katedrę, ale jest to ważny aspekt oceny Wydziału Nauk o Edukacji i całego Uniwersytetu w Białymstoku. Tak, to jest także cenny element promocji jeszcze stosunkowo młodego Uniwersytetu, o którym informacje o jego rozwoju, dokonaniach należy upowszechniać – i w to wpisuje się omawiana publikacja.
(...) Można stwierdzić, że spełnione zostały główne cele książki, jakimi było ukazanie źródeł praw człowieka, godności jednostki jako wartości. Ponadto, poddano dyskusji przyczyny zniewolenia jednostki w przeszłości i obecnie. wydaje się także, iż niektóre z tekstów odnoszą się do pytania – dlaczego dochodzi do ograniczania wolności człowieka i niszczenia jego godności.
Z recenzji prof. dr. hab. Rafała Piwowarskiego (APS)

Niniejsza monografia zawiera teksty o zróżnicowanej tematyce, odwołującej się do wielu tradycji historycznych, teoretycznych metodologicznych z zakresu pedagogiki oraz innych dyscyplin z zakresu humanistyki i nauk społecznych. Praca składa się z części, które grupują rozdziały pod względem tematycznym.
Autorzy i autorki skupili się na ważnych zagadnieniach historii wychowania, pedagogiki i dziedzinach pokrewnych. Na szczególną pochwałę zasługuje interdyscyplinarna perspektywa większości opracowań oraz ich aktualność poznawcza. W perspektywie dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości i oczekiwań społecznych takie publikacje są niezwykle cenne. (...) Interdyscyplinarność tematyki i zróżnicowanie ujęć oraz sposobu prezentacji pozwalają bowiem na weryfikację różnych zainteresowań, dają możliwość sięgania do książki przez odbiorcę o rożnym stopniu percepcji i przygotowania, zarówno poszukującego teoretycznych inspiracji, jak i propozycji praktycznych rozwiązań. (...) Należy podkreślić również, że część rozdziałów jest w języku angielskim. Fakt ten może znacząco poszerzyć odbiorców i jest elementem umiędzynarodowienia badań.
Z recenzji dr. hab. Mariusza Ausza, prof. UMCS

Recenzje i opinie

Dodaj opinię/recenzję

Ta pozycja nie zawiera żadnych recenzji.
Zapraszamy do dodania pierwszej.