Lakunarne jednostki wielowyrazowe w perspektywie międzyjęzykowej

Kategoria: Filologie obce

Autorzy: Joanna Szerszunowicz

Rok wydania: 2016

Numer ISBN: 978-83-7431-505-0

Liczba stron: 424

Format: B5

Waga: 800 g

Wyświetlenia: 296

Cena:
27,30 zł
Dodaj do schowka

Opis książki

Zjawisko lakunarności ma charakter złożony i może być analizowane w różnych perspektywach badawczych, poczynając od takich, w których pojęcie luka nie wystąpi – mówić się będzie raczej o różnej organizacji
w sferze języka – po ujęcia sformalizowane, w których zakłada się istnienie w systemie językowym miejsc pustych. Propozycja przyjęta w niniejszej pracy, bliższa ujęciom formalnym, stanowi jedno z możliwych ujęć
analizowanych zagadnień, pozwalające na przeprowadzenie analizy gradacji ekwiwalencji międzyjęzykowej zebranych jednostek. Rozważania i propozycje rozstrzygnięć problemów badawczych przedstawione w niniejszej monografii to efekt badań prowadzonych przez kilka lat. Wyniki tych prac były przedstawiane na konferencjach naukowych. Na podstawie niektórych wystąpień powstały artykuły, w których podjęto zagadnienia z zakresu lakunarności. Część z nich – wymienionych w nocie bibliograficznej – po uaktualnieniu została włączona do książki. (Ze Wstępu).

Recenzje i opinie

Dodaj opinię/recenzję

Ta pozycja nie zawiera żadnych recenzji.
Zapraszamy do dodania pierwszej.