Skazane kobiety w świecie więziennym. Strategie i uwarunkowania procesu adaptacji kobiet do warunków izolacji penitencjarnej

Kategoria: Pedagogika

Autorzy: Anna Chańko-Kraszewska

Rok wydania: 2023

Numer ISBN: 978-83-7431-750-4

Liczba stron: 330

Format: B5, oprawa miękka

Waga: 750 g

Wyświetlenia: 598

Cena:
40,00 zł
Dodaj do schowka

Opis książki

Już sam fakt zainteresowania się przez Autorkę problemem uwięzionych kobiet stanowi o wyjątkowości, oryginalności i ważności poznawczej danej pracy, która poza walorami poznawczymi ma również niekwestionowany wymiar prakseologiczny. Monografia została osadzona w bardzo solidnie dobranej literaturze przedmiotu. Uzyskane wyniki badań zostały rzetelnie opracowane i dzięki temu dostarczają wielu bardzo ciekawych i oryginalnych wniosków, które Autorka równocześnie odnosi do licznych badań, jakie w tym względzie prowadzone były w naukach społecznych, a także stara się je przekuwać w odpowiednie postulaty praktyczne. Współczesna pedagogika resocjalizacyjna zarówno w swym wymiarze teoretycznym, jak i praktycznym niestety dysponuje nielicznymi badaniami poświęconymi adaptacji uwięzionych kobiet. Recenzowana monografia w istotny sposób ten brak uzupełnia.
Z recenzji prof. dr. hab. Wiesława Ambrozika (UAM)

Już sam tytuł wskazuje, że mamy do czynienia z pracą oryginalną i wartą poznania. Mało bowiem pisze się na temat specyfiki funkcjonowania kobiet w sytuacji przestępczej oraz późniejszych tego konsekwencji. Obecnie na niwie resocjalizacyjnej wyniki badań w dużej mierze dotyczą mężczyzn, a wnioski wyciągane dla praktyki resocjalizacyjnej rozciągane są później na populację kobiet. To rodzi wiele problemów natury praktycznej i zaburza obraz rozumienia funkcjonowania osoby osadzonej w izolacji więziennej. Autorka swoje rozważania koncentruje na kobietach i prezentuje nam ich świat w rzeczywistości izolacyjnej. Celem jej badań jest poznanie uwarunkowań adaptacji kobiet do warunków izolacji więziennej. One to bowiem z kolei warunkują proces projektowania oddziaływań korekcyjnych, wychowawczych i terapeutycznych wewnątrz zakładu karnego, działania personelu i proces resocjalizacji, któremu poddawana jest skazana.
Z recenzji dr hab. Małgorzaty Michel, prof. UJ

Recenzje i opinie

Dodaj opinię/recenzję

Ta pozycja nie zawiera żadnych recenzji.
Zapraszamy do dodania pierwszej.