Autorytet w argumentacji i w dialogu. Teorie - modele - aplikacje

Kategoria: Historia, Socjologia, Prawo

Autorzy: Marcin Koszowy

Rok wydania: 2019

Numer ISBN: 978–83–7431–557–9

Liczba stron: 392

Format: B5

Waga: 700 g

Wyświetlenia: 1032

Cena:
25,00 zł
Dodaj do schowka

Opis książki

Zaletą książki, która się wysuwa na pierwszy plan, jest szerokie i wnikliwe przedstawienie najbardziej aktualnego trendu w zagadnieniu argumentacji z autorytetu. Trendu międzynarodowego, w którym Autor Rozprawy aktywnie uczestniczy, jest wiec szczególnie kompetentnym sprawozdawcą i komentatorem.

Z recenzji prof. dr. hab. Witolda Marciszewskiego

Praca dr. Marcina Koszowego stanowi istotne uzupełnienie literatury naukowej dotyczącej argumentacji, zwłaszcza argumentacji z odwołaniem do autorytetu. Książka powinna się spotkać z dużym zainteresowaniem zarówno wśród badaczy argumentacji, jak i logików nieformalnych, a także językoznawców oraz osób zainteresowanych argumentacją prawniczą (można np. wyobrazić sobie zastosowanie postulowanego podejścia do analiz wypowiedzi argumentacyjnych Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego oraz wypowiedzi na ich temat). Jednocześnie praca wskazuje na dalsze obszary badawcze i otwiera nowe perspektywy (np. wykorzystanie założeń lingwistyki obliczeniowej i narzędzi językoznawstwa korpusowego do wydobywania struktur argumentacyjnych z korpusów tekstów).

Z recenzji prof. dr. hab. Piotra Stalmaszczyka

Recenzje i opinie

Dodaj opinię/recenzję

Ta pozycja nie zawiera żadnych recenzji.
Zapraszamy do dodania pierwszej.