Fonetyka jako punkt wyjścia do nauki języka obcego na przykładzie języka polskiego

Kategoria: Filologia polska

Autorzy: Michał Bartłomiej Citko

Rok wydania: 2024

Numer ISBN: 978-83-7431-790-0

Liczba stron: 186

Format: B5 ISO, oprawa miękka

Waga: 450 g

Wyświetlenia: 197

Ta pozycja jest częścią: Seria Lingwistyka i Edukacja

Cena:
26,00 zł
Dodaj do schowka

Opis książki

Lektura pozwala stwierdzić́ jednoznacznie, że M. Citko swym opracowaniem wchodzi w rozwijający się̨ nurt w nauczaniu jeżyków obcych włączający metodyczne wprowadzenie w system fonologiczny na początku nauki. Autor wypełnia w ten sposób pewną lukę̨ w glottodydaktycznych pracach naukowo-aplikacyjnych.
Z recenzji prof. dr hab. Bernadety Niesporek-Szamburskiej (UŚ)

Sposób prowadzenia przez M. Citkę rozważań teoretycznych uzmysławia, że jest on doświadczonym glottodydaktykiem, którego cechuje erudycyjność, a więc biegła znajomość licznych opracowań, ale tak że imponująca zdolność snucia krytycznych refleksji nad dotychczasowymi sposobami interpretacji interesujących go zjawisk, by w toku merytorycznie uzasadnionych polemik zaproponować oryginalne, zasługujące na uwagę autorskie ujęcia.
Z recenzji dr. hab. Marka Wiśniewskiego, prof. UMK

Recenzje i opinie

Dodaj opinię/recenzję

Ta pozycja nie zawiera żadnych recenzji.
Zapraszamy do dodania pierwszej.