Zwroty

ZWROTY

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. O prawach konsumenta, w ciągu 14 dni od daty otrzymania książki klient ma prawo zrezygnować z jej zakupu bez podawania przyczyny. Powiadomienia o odstąpieniu zakupu książki można dokonać drogą pisemną za pomocą „Formularza odstąpienia od umowy”

Warunkiem przyjęcia zwrotu jest nienaruszony stan książki. Sprzedawca gwarantuje zwrot kwoty stanowiącej równowartość zakupionej książki w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania.

Klient odsyła książkę łącznie z otrzymanym dokumentem zakupu (fakturą) na koszt własny.

Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości książki, jeżeli korzystano z niej w sposób wykraczający do zapoznania się z jej tytułem i spisem treści.

W trakcie zwrotu klient jest zobowiązany podać nr konta na jaki nastąpi zwrot należności (przelewem), lub adnotację, że zwrot kosztów należy wysłać pod wskazany adres na fakturze.

Pliki do pobrania

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY12.07.2023.doc